Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo ...

Množství financí, které jsou potřeba na dokončení projektu, je nepřímo úměrné času, který nám zbývá do termínu, kdy musí být projekt ukončen.