Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku ...

Délka výzkumné zprávy je nepřímo úměrná dosaženému vědeckému pokroku.